Blog

Biologia Totalna to nie magia!

Za ojca Totalnej Biologii uznawany jest francuski onkolog Claude Sabbah, a jej podstawy stworzył Ryke Geerd Hamer, jego nauczyciel, twórca Nowej Metody Germańskiej. W Polsce pojawiła się po raz pierwszy w 2008 roku i szybko zaczęła rozprzestrzeniać się w gabinetach i centrach terapii naturalnej.

Czym jest Totalna Biologia? – założenia

Po pierwsze, to psychobiologiczna koncepcja żywych organizmów i jest syntezą wielu badań i obserwacji zaczerpniętych z różnych źródeł wiedzy. Jedna z jej głównych tez mówi o tym, iż choroba nie jest błędem natury lecz najlepszym rozwiązaniem mózgu na utrzymanie organizmu przy życiu. Każda dolegliwość to zatem przystosowanie organizmu do istniejących warunków. Według Totalnej Biologii przyczynami chorób nie są fizyczne urazy, genetyczne mutacje, zaburzenia hormonalne czy wady wrodzone, ale silne, negatywne i długotrwałe emocje. W takim rozumieniu, wszystkie choroby to manifestacje konfliktów, które nie zostały rozwiązane. A coś, co nie zostało rozwiązane na poziomie świadomym, w końcu musi być zepchnięte do podświadomości, która szuka rozwiązania na poziomie biologicznym tworząc chorobę. Aby wyleczyć daną osobę z jej dolegliwości należy zatem dotrzeć najpierw do praprzyczyny, która uwolniła mechanizm zachorowania. Źródło każdej choroby leży zatem w psychice, a gdy umysł sobie nie radzi, generuje chorobę. Aby wyleczyć chore ciało, wystarczy jedynie wyleczyć duszę.

Dla kogo?

Biologia Totalna dedykowana jest osobom cierpiącym na nowotwory, choroby przewlekłe i choroby autoimmunologiczne (np. Hashimoto lub reumatoidalne zapalenie stawów). Wykorzystywana również do leczenia alergii, bezpłodności i otyłości. Polecana dla osób borykających się z problemami w związkach oraz dla dzieci z kłopotami w nauce. Doświadczony terapeuta formułuje pytania w kierunku zyskania co raz większej autoświadomości i zrozumienia przyczyny własnych chorób. Metoda ta nie opiera się zatem na pracy z ciałem poprzez dotyk, ale na stymulacji na poziomie umysłowym.